Welkom op de website van Turnkring De Giertjes

VISIE EN VOORSTELLING VAN ONZE CLUB

Turnkring De Giertjes is een turnkring uit Gierle, opgericht in 1978 door enkele idealisten die kinderen/jongeren een gezond aanbod sport en vrijetijdsbenutting wilden aanbieden. Onze club groeide en het aanbod werd regelmatig aangepast aan de noden van de tijd.

De grootste doelstelling is kinderen en jongeren plezier te laten beleven aan hun wekelijkse turn- of dansles. Hiervoor richten we ons naar jongens en meisjes vanaf de tweede kleuterklas. Iedereen is welkom, zonder onderscheid te maken tussen geloof, geslacht, huidskleur, inkomen of nationaliteit, ook kinderen en jongeren met een beperking zijn welkom. Vanuit een inclusieve visie en de overtuiging dat er tijdens een turnles ontzettend veel gedifferentieerd moet worden proberen wij personen met een handicap in de gewone turnlessen in te passen. Indien dit niet anders kan, kunnen deze jongeren ook terecht in de aangepaste groep recreatief+, de specifieke G-gym.

Onze visie houdt in dat Turnkring De Giertjes een overwegend recreatieve club is. De meeste groepen turnen één keer per week. Kinderen die meer talent hebben, kunnen geselecteerd worden voor onze wedstrijdgroepen: trampoline, recrea, AGH en AGD en/of dans.

Een sterk punt van onze club is dat onze leden een hechte groep vormen door onze jaarlijkse clubactiviteiten, ook de leidingsploeg vormt een hechte groep. Dit wordt o.a. bevorderd door het feit dat de 15-jarigen als ‘hulpleiding’ beschouwd worden en de kans krijgen om assistent te worden bij een turngroep en mee te helpen achter de schermen. Achter de schermen staat er een bestuur dat deze waarden promoot en de leiding en jongeren blijft motiveren om deze weg te blijven volgen.

Onze leuze is dan ook: “Wij zijn fier om een Giertje te zijn”, zowel voor de leden als de leiding.

Een ander sterk punt is dat de nadruk tijdens het turnen op veiligheid ligt. Onze lesgevers worden er regelmatig op gewezen om veilig te werken en zich hiervoor bij te scholen. Anderzijds ziet het bestuur erop toe dat toestellen regelmatig worden nagekeken en/of vervangen. De turnkring heeft vanaf de oprichting constant geïnvesteerd in nieuw en/of aangepast turnmateriaal.

Turnkring de Giertjes hecht ook veel belang aan het sociale: groepswerk, groepssfeer, samenhorigheid.  Wij vinden het ook belangrijk dat wij ons inzetten om hier en daar een handje te helpen bij bepaalde activiteiten om te tonen dat wij niet alleen aandacht besteden aan turnen/dans maar ook op sociaal vlak ons steentje willen bijdragen.

Onze turnkring is aangesloten bij GYMFED (Gymnastiek Federatie Vlaanderen) en heeft het Q4GYM-label, is een door de gemeente Lille erkende sportvereniging en is lid van de Lilse sportraad. Omdat wij ook aandacht schenken aan jongeren met een beperking wordt onze turnkring gesteund door Parantee en G-Sport Vlaanderen.