Recreatief plus (G-Gym)

show3IMG_1300        show3IMG_1314

Wil je ook graag komen turnen, maar heb je extra begeleiding nodig? Dan ben je welkom op onze turnles elke vrijdag van 19.00u tot 20.00u in de sporthal Brulens (kleine zaal) in Gierle.

DOELGROEP:

Alle kinderen en jongeren (vanaf 6jaar) die niet in ons huidig aanbod meekunnen of meewillen. We richten ons niet naar een specifieke ‘handicap’ maar naar alle kinderen die omwille van hun ontwikkelingsnoden behoefte hebben aan gestructureerde lessen in kleine groep en met extra begeleiding.

DOEL:

Gymnastiek aanbieden aan kinderen die omwille van hun ontwikkelingsnoden geen aansluiting vinden in de reguliere groepen. Dit betekend dat er vanzelfsprekend ook kinderen met een handicap reeds in de bestaande groepen kunnen meedoen en dat deze gymnasten daar ook welkom zijn en daar kunnen blijven.

Recreatief + verschilt van de andere recreatieve groepen omdat er een veel vastere structuur gehanteerd wordt tijdens de lessen. Er wordt in kleinere groepen geturnd, met meer begeleiding. Omdat we (nog) niet differentiëren naar leeftijd, zal elke gymnast op zijn of haar turn- en denkniveau aangesproken worden. De nadruk ligt echt wel op gymnastiek.

Alle lesgevers zijn gediplomeerd initiator gymnastiek. De leidingsgroep wordt begeleid door een Master in Orthopedagogie,  initiator gymnastiek en aanvullende opleiding ‘lesgever aan gymnasten met een handicap’.

KLEDIJ:

Er is geen speciale kledij verplicht, wel sportieve kledij die toelaat om te kunnen turnen en gewone turnpantoffels. Tijdens de inschrijvingen kan men een T-shirt  en eventueel een sweater van de turnkring  aanschaffen.

show3IMG_1320            show3IMG_13021421518_10201803236338643_519265345_n

 

Volgende websites kan je ook bezoeken in verband met G-werking: het APB Sport (www.apbsport.be) en/of G-sport (www.gsport.be)