recreatief 3-4-5-6

show1IMG_9363               show1_MGS1583

Deze groep richt zich tot kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar die op een amusante manier willen turnen. Dit gebeurt door gebruik te maken van de vele verschillende toestellen en/of al spelenderwijs lenigheid en conditie te versterken.

DOEL: 

Verder opbouwend op wat kinderen bij recreatief 1&2 hebben geleerd, worden de elementen lenigheid, bewegingsbewustzijn, kracht, motoriek … verder uitgewerkt en wordt het toestelturnen en de basiselementen van het turnen verfijnd.

Alle leiding beschikt over een diploma initiator gymnastiek. Ze hebben de nodige ervaring en volgen regelmatig bijscholingen/cursussen.

KLEDIJ:

Om te komen turnen heb je sportieve kledij en turnpantoffels nodig. Bij de inschrijvingen kan je onze clubkledij aankopen.

show2IMG_0075               show1_MGS1558