Recreatief 3-4

show1IMG_9363               show1_MGS1583

Kinderen van het 3de  en 4de  studiejaar die op een amusante manier willen turnen kunnen hier terecht. Dit gebeurt door gebruik te maken van de vele verschillende toestellen en/of  al spelenderwijs lenigheid, conditie, kracht  … te versterken.
DOEL:

Bouwend op wat de kinderen bij recreatief 1&2 hebben geleerd worden de elementen lenigheid, bewegingsbewustzijn, kracht, motoriek … verder uitgewerkt en wordt het toestelturnen en de basiselementen turnen verfijnd.

Alle lesgevers beschikken over een diploma initiator gymnastiek. Hebben de nodige ervaring en volgen regelmatig bijscholingen/cursussen.

 

KLEDIJ:
Om te komen turnen heb je sportieve kledij en turnpantoffels nodig. Bij de inschrijvingen kan je onze clubkledij aankopen.

show2IMG_0075               show1_MGS1558