Recreatief 5-6

IMG_1170                                           IMG_1171

Deze groep richt zich uiteraard op kinderen van het 5de en 6de  studiejaar. Wij bouwen verder op  hetgeen deze jongeren de voorgaande jaren hebben geleerden verfijnen hun techniek. Natuurlijk met de nodige focus op lenigheid, kracht, motoriek…. .

DOEL:

Bouwend op wat de jongeren de voorbije jaren bij het recreatieve turnen hebben geleerd worden de elementen lenigheid, bewegingsbewustzijn, kracht, motoriek … verder uitgewerkt en wordt het toestelturnen en de basiselementen turnen verfijnd.

Alle lesgevers beschikken over een diploma initiator gymnastiek. Hebben de nodige ervaring en volgen regelmatig bijscholingen/cursussen.

KLEDIJ:
Om te komen turnen heb je sportieve kledij en turnpantoffels nodig. Bij de inschrijvingen kan je onze clubkledij aankopen.