Nuttige Info

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Organigram

Organigram De giertjes 

Onze jaar Kalender kan je downloaden via onderstaande link:

Agenda turnkring 2018- 2019

Adres sporthal:

Sporthal Brulens
Brulens z/n
2275 Gierle

Voor vragen -specifiek per turndiscipline- kan je terecht bij onze coördinatoren:

  • Trampoline                            Dennis Van Gorp                0476 777 140
  • Keurgroepen                         Lore Van Gorp                     0479 464 961
  • Recreatief +                           Lore Van Gorp                     0479 464 961
  • Recreatief 1 tot 12+             Tim Jacobs                            0488 314 087
  • Recreatief kleuters               Caroline Rochette               0498 497 183
  • Freestyle/ Wedstrijd             Meeus Emilie                       0478 83 25 87
  • Kleuterdans, Jazz 1&2          Maurice Van de Wiel          0497 365 865
  • Conditietraining                   Patrick Janssens                   0473 551 113

Voor clubkledij:

Martine Oostvogels            De Nefstraat 99  Gierle      014 55 11 21

Voor alle andere vragen en/of opmerkingen kan je steeds terecht bij een van onze bestuursleden:
Voorzitter: Maurice Van de Wiel                    Eigenaarsstraat 3  Gierle       014 55 31 08

Secretaris: Jos Van den Broeck                       Zwaluwstraat 9  Gierle         014 55 62 08

IMG_8754Penningmeester: Patrick Janssens                 De Nefstraat 99  Gierle         014 55 11 21